Pracownik ds. informacji o funduszach europejskich w Oddziale Funduszy Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

Oferta numer: 1410263
Miejsce pracy: Zamość

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0