Pracownik ds. administrowania systemem w Oddziale Realizacji Projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w Departamencie Organizacyjno-Prawnym – 1 etat

Oferta numer: 1401201
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0