Pracownik ds. administracji w Regionalnym Biurze Projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Oferta numer: 1410261
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0