Praca na Twoją miarę

POLSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW STOWARZYSZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza pozostające bez zatrudnienia osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez:
– warsztaty aktywizujące z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
– szkolenia komputerowe
– doradztwo i szkolenia zawodowe
– pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie oraz dolnośląskie.

W województwie lubelskim projekt realizowany jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego biura, które mieści się Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej.

ul. Leszczyńskiego 23 pok. 14
20-068 Lublin
tel. 81 533 10 22
e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0