Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów

Oferta numer: 8-02
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0