Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Oferta numer: 1402282
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0