Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i analizy budżetu szkół i placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania

Oferta numer: 16-03
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0