Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Oferta numer: 18-03
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0