Podinspektor – pełniący funkcję koordynatora projektu PPI2INNOVATE „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” – wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji projektów z zakresu rozwijania wiedzy w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych

Oferta numer: 26-07
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0