Podinspektor – pełniący funkcję koordynatora mikroprojektu „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” wsp. ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych w Wydziale Kultury

Oferta numer: 1402171
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0