Nowe Horyzonty

Agencja Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi zaprasza do udziału w projekcie pn. Nowe Horyzonty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim spełniające następujące warunki:

  • obecnie nie pracujące,
  • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub mazowieckiego,
  • w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 300 niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18r.ż. [150 K, 150 M] poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy, w tym w formie zatrudnienia wspomaganego.

Realizowane wsparcie

  • Indywidualny Plan Działania dla każdego Uczestnika
  • Dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe
  • Staże zawodowe
  • Indywidualne Poradnictwo Prawne
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Wsparcie Trenera pracy podczas zatrudnienia

A także inne formy wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Kontakt:
Biuro w Lublinie:
ul. Krochmalna 13/1 20-401 Lublin
tel. 81 534 82 90 fax 81 534 82 95 e-mail: praca.ffm@gmail.com

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 30.06.2023

0