Niepełnosprawni w biznesie sprawni

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Niepełnosprawni w biznesie sprawni”.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się niepełnosprawne osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego, zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ziemiachelmska.pl.

0