Niepełnosprawni w biznesie sprawni

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oraz Partnerzy projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zapraszają do udziału w projekcie „Biznes bez barier”.

Celem projektu jest stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów: chełmskiego ziemskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego oraz Miasta Chełma poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego 20 osobom niepełnosprawnym (w tym min. 11 kobietom) z terenu objętego projektem na utworzenie 20 mikroprzedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. – 31.10.2013 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.fundacja.lublin.pl.

0