Nabór wniosków na szkolenia indywidualne POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszy Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANĄ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE?
SKORZYSTAJ ZE SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH, KTÓRE UMOŻLIWIĄ:
 • PODNIESIENIE KWALIFIKACJI,
 • ZDOBYCIE NOWEGO ZAWODU,
 • UZYSKANIE UPRAWNIEŃ.
PRZYKŁADOWE KIERUNKI SZKOLEŃ:

 • CIEŚLA
 • CUKIERNIK
 • FLORYSTA
 • FRYZJER
 • GLAZURNIK
 • KELNER
 • KOSMETYCZKA
 • KRAWIEC
 • KUCHARZ
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO KAT. C LUB D
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • OPERATOR KOPAREK/ŁADOWAREK
 • OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 • PIEKARZ
 • RUSZTOWANIA BUDOWLANO – MONTAŻOWE
 • SPAWANIE (RÓŻNE METODY)
 • STOLARZ
 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • INNE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM
W OKRESIE ODBYWANIA SZKOLENIA UCZESTNIKOWI PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE !
Szkolenia indywidualne realizowane są w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” osobom do 30 roku życia, a w przypadku osób do 25 lat przystąpienie do projektu musi nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w Urzędzie.

Rekrutacja prowadzona jest od stycznia 2019 do wyczerpania środków finansowych.

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 1 (parter), tel. kontaktowy (81) 466-52-52.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

0