Lubelszczyzna kwalifikacji

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych zaprasza do udziału w projekcie „Lubelszczyzna kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Grupa docelowa

Projekt dedykowany jest osobom w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na z terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup: – osoby w wieku 50l i więcej, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte poprzez zdobycie kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku pracy (kierowca przewozu rzeczy, opiekun osoby starszej – siostra PCK lub innych wynikających z IPD) oraz poprzez pozostała działania aktywizujące (IPD, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Realizowane wsparcie

  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Kontakt:
ul. Gabriela Narutowicza 61, 20-016 Lublin,
tel. 81 532 46 32, e-mail: info@asise.eu

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.04.2022

0