Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki prowadzi nabór uczestników na podstawowy kurs komputerowy.

Po zakończonej rekrutacji osoby zainteresowane o terminie rozpoczęcia kursu zostaną powiadomione telefonicznie.

Zgłoszenia przyjmowane są Biurze Karier Osób Niepełnosprawnych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, tel. 81 533 10 22.

0