„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. Jest on jest skierowany do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych (w stopniu lekkim bądź umiarkowanym).

Oferowane Formy wsparcia:
1. Analiza potrzeb i oczekiwań, opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 5h/os.
2. Doradztwo indywidualne wg. potrzeb (psycholog, psychoterapeuta, prawnik, itp.) – 2h/os.
3. Warsztaty kompetencji zawodowych:
– 21h doradztwa grupowego,
– 2h doradztwa indywidualnego
4. Warsztaty „Godzenie życia zawodowego z rodzinnym” – 14h
5. Szkolenie „Akademia Fundraisingu”
Szkolenia modułowe (6 grup x 10-os. x 7 godz. dyd./dzień).
Sale dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenia stacjonarne w miejscu rekrutacji największej liczby Uczestników.
6. Staże zawodowe (przez okres 4 m-cy)

Dla Uczestników przewidziano:
materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną, dodatek szkoleniowy, stypendium stażowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

1310301a
Więcej informacji znajduje się na stronie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

0