Limity zatrudnienia na czas określony: Pracodawcy muszą uważać na przekształcenie umów

W razie podpisywania terminowej umowy po 22 lutego 2016 r. do limitu czasowego zatrudnienia będzie wliczany okres pracy sprzed wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy – mówi Piotr Wojciechowski.

22 lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające m.in. 33-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony. Czy w przypadku umów trwających w momencie wejścia w życie ustawy okres zatrudnienia sprzed tej daty też będzie wliczany do 33-miesięcznego limitu?

Nie. W praktyce to oznacza, że liczenie 33 miesięcy rozpoczynamy od 22 lutego 2016 r. Nie ma zatem prawnego znaczenia okres zatrudnienia pracownika przed tą datą, nawet gdyby był kilkuletni. Wszyscy pracodawcy, którzy w tej dacie mają zawarte z pracownikami umowy terminowe przewidujące zatrudnienie przez okres dłuższy niż 33 miesiące (po 22 lutego 2016 r.), a nie chcą, aby przekształciły się w stałe, powinni skrócić ich trwanie do 33 miesięcy, czyli w praktyce do 21 listopada 2018 r. Pamiętajmy również, że w przypadku biegu terminów w prawie pracy nie stosuje się zasad znanych z prawa cywilnego. Terminy nie kończą się tak, jak wynika z art. 112 k.c., czyli datą, która nazwą odpowiada dacie rozpoczęcia terminu, tylko dzień wcześniej. To ważne, bo taka pomyłka, nawet o jeden dzień, z mocy nowego prawa powoduje zatrudnienie na czas nieokreślony.

Informacja pochodzi ze strony www.serwisy.gazetaprawna.pl

0