Lakiernik, ogrodnik terenów zieleni, pomoc kuchenna – bezpłatne szkolenia zawodowe

Projekt „Lublin bez barier” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, które mieszkają w Lublinie.

Lublin bez barier

W ramach projektu przewidziane są szkolenia z kompetencji społecznych oraz szkolenia zawodowe (lakiernik, ogrodnik terenów zieleni, pomoc kuchenna), ale również poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników projektu odbędzie 3 miesięczny płatny staż zawodowy, pozwalający na zdobycie doświadczenia w zawodzie.

Na zakończenie projektu pośrednik pracy zapewni pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. Dla wszystkich, którzy podejmą pracę poza miejscem zamieszkania, przewidziany jest dodatek relokacyjny w wysokości 5000 zł.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym oraz płatnym stażu,  co zwiększy  szanse na zdobycie dobrej pracy. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje oraz referencje od pracodawcy, a także niezbędne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz dodatek relokacyjny.

Biuro Projektu
20-011 Lublin
al. Piłsudskiego 13, X piętro
tel. 515 742 262
www.lublinbezbarier.wirpe.pl

Ulotka – Lublin bez barier

Informacja pochodzi ze strony projektu Lublinbezbarier.wirpe.pl

0