Konferencja „Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” oraz Targi Pracy

Spotkanie informacyjne dotyczące podsumowania realizacji projektu pt.: Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia” połączone z Targami Pracy odbędzie się w dniu 15 grudnia /poniedziałek/ 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Targów Lublin S.A przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.
Konferencja organizowana jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie oraz Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Do udziału w konferencji zapraszaprzedstawicieli instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, przedsiębiorców, absolwentów i studentów z obszaru województwa lubelskiego.

Podczas konferencji, oprócz krótkiego podsumowania działań realizowanych w ramach projektu, zaprezentowany zostanie produkt finalny – innowacyjne narzędzie informatyczne umożliwiające diagnozę kompetencji istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Narzędzie to może być pomocne zarówno w codziennej pracy służb zatrudnienia, jak również stanowić wsparcie procesów rekrutacyjnych realizowanych przez pracodawców. Może być także wykorzystywane przez osoby poszukujące pracy do swoistej samooceny posiadanych kompetencji.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie również katalog kompetencji istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, który udało się wyodrębnić w rezultacie badań realizowanych w projekcie. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania działań urzędów pracy w zakresie wsparcia zatrudnienia osób młodych, co jest szczególnie ważne ze względu na narastający problem bezrobocia w tej grupie.

Konferencji będą towarzyszyć targi pracy. Jeśli poszukują Państwo pracowników, stażystów, praktykantów, podczas targów będzie możliwość zaprezentowania swojej oferty w tym zakresie. Wszystkim zainteresowanym udostępnimy bezpłatnie stanowiska wystawiennicze. Do udziału w targach zapraszane są również instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, a także przedstawicieli służb zatrudnienia (urzędów pracy, OHP).

Do odwiedzenia targów zapraszane są osoby poszukujące pracy, udział w tym wydarzeniu może zaowocować cennymi kontaktami, a nawet przyczynić się do zmiany dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej. Podczas targów pracy będzie można osobiście wypróbować narzędzie informatyczne opracowane w ramach projektu “Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia”.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji będą przyjmowane do 12 grudnia 2014 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.
Instytucje zainteresowane udziałem w targach pracy w roli wystawcy prosimy o kontakt najpóźniej do 11 grudnia 2014 r.

KONTAKT
tel. 81 532 43 33, e-mail: istotnekompetencje@prywatni.lublin.pl

Po więcej informacji nt. projektu “Istotne kompetencje w poszukiwaniu zatrudnienia”
odsyłamy na stronę internetową projektu:

www.istotnekompetencje.oic.lublin.pl 

 

0