Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie oraz spraw organizacyjnych w Biurze Organizacji i Kadr

Oferta numer: 1408012
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0