Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodziniew Wydziale Polityki Społecznej

Oferta numer: 22-03
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0