Inspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. programów rządowych i samorządowych oraz zwiększania szans edukacyjnych uczniów w Wydziale Oświaty i Wychowania

Oferta numer: 48-02
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0