Inspektor pełniący funkcję kierownika projektu: „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” – wieloosobowe stanowisko pracy ds. realizacji projektów z zakresu polityki miejskiej w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych

Oferta numer: 34-07
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0