Inspektor pełniący funkcję kierownika projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Oferta numer: 14121213
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0