Główny specjalista – wsp. ds. wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w Wydziale Funduszy Europejskich

Oferta numer: 1408181
Miejsce pracy: Lublin

Szczegółowe informacje o ofercie są dostępne w Biurze Karier.

0