Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Zmiany”

W ramach projektu fundacja oferuje bezpłatne:

 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • szkolenie do wyboru.

Szkolenia do wyboru:

 • „Sprzedaż z obsługą komputera” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej obsługi komputera,
 • „Kadry i płace z obsługą Symfonii” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia,
 • „Florystyka i aranżacje roślinne” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są rolnikami lub ich domownikami ubezpieczonymi w KRUS,
 • są zameldowane i zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej oraz w miastach do 25 tyś. mieszkańców województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • deklarują zamiar podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub założenia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i pomocnicze,
 • wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad),
 • zwrot kosztów dojazdu.

Osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami pełnosprawnymi.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.ffi.org.pl.

0