Firma Consultor zaprasza do udziału w projekcie „Sukces ekonomii społecznej – ekonomia społecznego sukcesu”.

Jest to bardzo ciekawa oferta, skierowana do osób prawnych i fizycznych – tak przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych, jak i osób wykluczonych społecznie (m. in. bezrobotnych czy niepełnosprawnych).

Od lutego 2010 r. rozpoczęła się rekrutacja osób do udziału w projekcie. Zajęcia merytoryczne rozpoczną się w miesiącu marcu 2010 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.ekonomiaspoleczna-lubelskie.pl.

0