Dla pracownika

Pracownikom oferujemy:

  • Usługi w zakresie pośrednictwa pracy
  • Pomoc w wyborze zawodu lub kierunku kształcenia
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Indywidualną pracę z każdą osobą (psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy).

Konsultacje

Informujemy, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy.


 Informator dla osób niepełnosprawnych PFRON

Zapraszamy do lektury  „Informatora dla osób niepełnosprawnych 2014″ – wydawnictwo przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0