Dla pracodawcy

Pracodawcom oferujemy:

  • Konsultacje w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • Organizowanie spotkań pracodawców z pracownikami (m.in. rozmowy kwalifikacyjne)
  • Przybliżanie elementów zatrudnienia i problematyki niepełnosprawności.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres mailowy Biura: lfoon.lublin@gmail.com.


Korzyści pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne są przedstawione tutaj.


Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy, który będzie się ubiegał o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób niepełnosprawnych tutaj.


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne:

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl
Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy (czytaj)


Zmiana kwoty dofinansowania od kwietnia 2014

Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) (pobierz) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców. Oznacza to, że od kwietnia 2014 roku pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej będą otrzymywać takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

W pierwszym kwartale tj. za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:

 

Stopień niepełnosprawności Schorzenie
specjalne
2013 r. /I kwartał
2014 r.
od II kwartału
2014r.
Pracodawcy nie prowadzący ZPCHR Pracodawcy prowadzący ZPCHR Wszyscy pracodawcy
Znaczny ze schorzeniem
specjalnym
2 970 zł 3 300 zł 2 400 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 890 zł 2 700 zł 1 800 zł
Umiarkowany ze schorzeniem
specjalnym
1 890 zł 2 100 zł 1 725 zł
bez schorzenia
specjalnego
1 050 zł 1 500 zł 1 125 zł
Lekki ze schorzeniem
specjalnym
1 080 zł 1 200 zł 1 050 zł
bez schorzenia
specjalnego
420 zł 600 zł 450 zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – informacje dla pracodawców oraz osób niepełnosprawnych zakładających firmę.”

0