Członkowie Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie na kadencję 2013 – 2016:

1) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
– Piotr Dreher – Rada Miasta Lublin,
– Marcin Pogorzałek – Rada Miasta Lublin,
– Dorota Gąsior – Gmina Lublin,
– Maria Pawela – Gmina Lublin;

2) przedstawiciele organizacji związkowych:
– Marek Chmielewski – Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
– Zofia Gwóźdź – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

3) przedstawiciele organizacji pracodawców:
– Anna Czechowska – „Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie,
– Jan Dańko – Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych w Lublinie,
– Mirosław Flis – Lubelskie Forum Pracodawców,
– Krzysztof Kurys – Zrzeszenie Handlu i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
– Piotr Łojko – Związek Pracodawców Business Centre Club Loża Lubelska, Numer dokumentu Mdok: 677/01/2013 Strona 1 z 2
– Jerzy Miszczak – Lubelska Izba Rzemieślnicza;

4) przedstawiciele społeczno zawodowych organizacji rolników:
– Teresa Pęcak – Lubelska Izba Rolnicza;

5) przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
– Marcin Giza – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
– Piotr Nizioł – Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości UMCS w Lublinie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin tutaj.

0