Co zrobić, gdy szef bez naszej wiedzy zmieni nam warunki pracy lub płacy?

Jeśli nowej umowy nie otrzymamy na piśmie, to przysługuje nam prawo odwołania się do sądu pracy.

Magdalena Araczewska, p.o. nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, zaznacza, że zgodnie z art. 42 kodeksu pracy przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy.

– Oznacza to, że pracodawca przy każdorazowej zmianie warunków wynikających z umowy o pracę jest zobowiązany do zachowania formy pisemnej, wskazanie nowych warunków, a w przypadku zmian w umowie zawartej na czas nieokreślony również podanie przyczyny uzasadniającej taką zmianę – tłumaczy Magdalena Araczewska.

W przypadku, gdy pracodawca nie zachowuje wskazanych powyżej form narusza przepisy prawa pracy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy.

Pracownik decyduje, co robić

Szef wręczając pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, nie zmierza do rozwiązania z nim umowy o pracę, ale do jej zmian, np. poprzez zmniejszenie wynagrodzenia czy zmianę zakresu obowiązków pracownika.

Jeśli wspomniane wypowiedzenie jest na piśmie, wówczas pracownik ma dwie możliwości.

Może przyjąć nowe warunki zatrudnienia. Wówczas wraz z upływem przysługującego mu okresu wypowiedzenia zacznie świadczyć pracę na nowych warunkach. Może też nie przyjąć nowych warunków.

Przeczytaj także: Zmiana warunków pracy: Czy warto zgodzić się na nową umowę? 

Oświadczenie w odpowiednim czasie

Co się stanie, jeśli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego?

Wówczas konsekwencją tej decyzji jest rozwiązanie umowy z upływem okresu wypowiedzenia. Często pracownicy nie mają o tym pojęcia. Uważają, że jeśli nie zgodzą się na zmianę warunków pracy, to wszystko zostanie tak, jak było do tej pory. A to nie jest prawda.

Oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych, nowych warunków pracy czy płacy pracownik powinien złożyć najpóźniej do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli do tego czasu tego nie zrobi, uważa się, że wyraził on zgodę na oferowane warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie o takich konsekwencjach.

Natomiast, jeśli pracownik złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy czy płacy, to wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie umowy o pracę, czyli wypowiedzenie definitywne, a umowa o pracę rozwiązuje się wraz z upływem obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Szef nie musi wypowiedzieć umowy

Przepisy prawa pracy określają też sytuacje, gdy pracodawca nie musi wypowiadać pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy, a może mu powierzyć inną pracę niż ta określona w umowie.

Jest to możliwe, gdy:

  • uzasadniają to potrzeby pracodawcy,
  • czas przeniesienia pracownika nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
  • nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia,
  • praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Źródło: regiopraca.pl

0