Chcesz uzyskać pomoc w znalezieniu pracy zapraszamy do naszego Biura Karier

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki i Warmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie BIURO KARIER realizowanym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i lubelskiego od stycznia 2015 r. do marca 2017 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia i będące w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, zwiększenie aktywności zawodowej i wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, umożliwienie kontaktu osobom niepełnosprawnym z pracodawcami.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:

– poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,

– przygotowanie Indywidualnych Planów Działań – planów drogi życiowej i zawodowej,

– wsparcie pośrednika pracy – aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku,

– warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym i psychologiem,
– szkolenia zawodowe dla części beneficjentów,

– wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

– giełdy pracy.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują:

– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia dla osób spoza Olsztyna, Gdańska, Lublina.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Formularz zgłoszenia można wypełnić i złożyć w biurach projektu lub wysłać drogą elektroniczną.

Biuro Karier w Lublinie:

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

tel. 81 533 10 22

tel. kom. 513 046 881

e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

Biuro czynne:

Poniedziałek- piątek: 10.00-14.00

0