Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników.

Wykaz dostępny jest na stronie WUP Lublin: www.wup.lublun.pl.

0