Bezpłatne szkolenia zawodowe

Firma Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. od czerwca br. rozpoczęła realizację projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.4 PO KL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz społeczna 40 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkim uczestnikom projektu oferowane są obok szkolenia, staż, w trakcie którego za pracę w charakterze robotnika gospodarczego płacone będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1300 zł netto.

„Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

Renata Kowalczyk

Kierownik projektu „Lubelski kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

tel. 694 467 103

Biuro projektu:

ul. Wojciechowska 5a/35, 20-704 Lublin

0