Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie pn. „Aktywni”

OK Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt “Aktywni!” na terenie województwa lubelskiego. 

Projekt jest skierowany do osób:

– z niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– osób pozostających bez zatrudnienia;

– zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

Projekt będzie realizował kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej prowadzący do nabycia kwalifikacji oraz podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

1. Diagnoza Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu.

2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne.

3. Poradnictwo zawodowe.

4. Szkolenie komputerowe o profilu ogólnym.

5.Szkolenia zawodowe.

6.Staż.

7. Pośrednictwo pracy.

Uczestnicy otrzymają:

– profesjonalną kadrę trenerów,

– materiały szkoleniowe,

– certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy,

– catering,

– stypendium szkoleniowe/ stażowe,

– zwrot kosztów dojazdu,

– ubezpieczenie NNW podczas udziału w projekcie.

Kontakt:

Aleksandra Duda

tel. 506 496 996

email: projektaktywni@okcjo.com.pl

0