Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie Fundacji Nowy Staw „Czas na aktywność”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw prowadzi rekrutację do projektu „Czas na aktywność”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnością.

Plakat - Czas na aktywność

Uczestnik powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Być w wieku 18-64 lata.
 • Pozostawać bez zatrudnienia.
 • Być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy, zagrożenie ubóstwem.
 • Zamieszkiwać na terenie woj. lubelskiego.

W ramach projektu uczestnik otrzyma:

 • Diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zawodowej.
 • Warsztaty z zakresu poszukiwania pracy.
 • Bon szkoleniowy na wybrane szkolenie do 3500 zł.
 • Płatne 3-4 miesięczne staże zawodowe.

Uczestnik będzie miał zapewniony:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering oraz poczęstunek.
 • Stypendium szkoleniowe 8,57 zł brutto za godzinę.
 • Stypendium stażowe 1286, 55 zł brutto.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Szczegółowe informacje:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin, telefon: 511 403 138

Strona projektu: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/czasnaaktywnosc
Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020. Dofinansowanie z UE 1 306 390,50 zł 

Magdalena Polak

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin

www.eds-fundacja.pl

tel. 511 403 138

m.polak@eds-fundacja.pl

 

0