Bezpłatne szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację do projektu „Młodzi na rynku pracy!” Do projektu zapraszamy: osoby młode w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo), w tym niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego, tj. bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, tomaszowski, zamojski.

plakat Młodzi na rynku pracy

KONTAKT:
„Młodzi na rynku pracy!”
e-mail: narynkupracy@nskonsulting.pl
tel.: 533-313-961

http://www.projektynsk.pl/mlodzi-na-rynku-pracy/

0