Bezpłatne szkolenia zawodowe i staże w projekcie „Kierunek-AKTYWNOŚĆ!”

Firma Viamed s.c. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt pn. Kierunek – AKTYWNOŚĆ! Rekrutacja trwa do 15 marca 2018 r.

kierunek_aktywnosc plakat

W projekcie mogą wziąć udział:

·      osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego,

·      osoby niepełnosprawne (tj. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS, przy czym w procesie rekrutacji nie ma znaczenia ani stopień ani symbol niepełnosprawności, istotne jest natomiast, aby stan zdrowia pozwalał danej osobie na udział w szkoleniu i realizacji stażu),

·      zarówno osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP/MUP, z tzw. trzecim profilem pomocy), jak i poszukujące pracy czy niezarejestrowane (bierne zawodowo).

Uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

 • diagnozę potrzeb oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych tj. szkolenia komputerowe
 • 3-miesięczny płatny staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy

Poza tym: 

1. Stypendium szkoleniowe.
2. Stypendium stażowe – 1850,00 zł netto/brutto miesięcznie.
3. Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń.
4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
5. Materiały szkoleniowe.
6. Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz doświadczonych trenerów.

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

 • asystent ds. księgowości
 • operator wprowadzania danych
 • logistyk dostaw
 • pracownik administracyjno-biurowy
 • magazynier
 • specjalista ds. kadrowych
 • opiekun/animator dziecięcy

Więcej informacji:

http://proselfprojektyunijne.viamedline.pl/2018/01/05/kierunekaktywnosc/

Katarzyna Miliszkiewicz

Zespół projektu „Kierunek – AKTYWNOŚĆ!”

Biuro projektu:

ul. Sławinkowska 120 a

20-810 Lublin

kontakt:

tel. kom. 669 370 700

tel. 81 746 69 41

e-mail: kierunek.aktywnosc@gmail.com

0