Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie”

„Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie”.

Beneficjentami szkoleń mogą być:

  • młodzież w wieku 15-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby bezdomne,
  • osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej,
  • osoby uzależnione od alkoholu, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu,
  • osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nadzieja.lublin.pl.

0