Bezpłatne szkolenia „Młody wykwalifikowany”

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, także osoby niepełnosprawne, z minimalnie podstawowym a maksymalnie pomaturalnym wykształceniem do udziału w projekcie szkoleniowym „Młody – wykwalifikowany”. >>>

Młody wykwalifikowany

Oferowane szkolenia:
Asystent/ka ds. księgowości
Opiekun/ka os. starszej

W ramach projektu gwarantowane są:
• Stypendium szkoleniowe
• Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad os. zależna
• 3 miesięczne płatne staże zawodowe
• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Projekt realizowany będzie w powiecie chełmskim, hrubieszowskim i tomaszowskim.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu (osobiście, mailowo lub telefonicznie):

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich,
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7,
20-078 Lublin

tel./fax: 81 532 14 25
email: biuro@fim.org.pl
www.fim.org.pl/mlodywykwalifikowany

Daria Rosochacz

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
tel./fax: +48 81 532 14 25
tel.: +48 81 441 33 44
www.fim.org.pl

0