Bezpłatne szkolenia „Kierunek praca”

PRESCAL POLSKA SP Z.O.O organizuje bezpłatne szkolenia pn. „Kierunek praca”.

Masz 15-30 lat i nie masz pracy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbyć staż zawodowy lub zdobyć subsydiowane zatrudnienie? Weź udział w projekcie! „Kierunek praca”. Rekrutacja trwa do 30.09.2014 r. Liczy się kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy projektu:

Projekt zakłada udział 60 Uczestników projektu w wieku 15-30 lat (38 kobiet i 22 mężczyzn), w tym 8 osób niepełnosprawnych (6 kobiet i 2 mężczyzn).

O udział w projekcie ubiegać mogą się wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych i odbycia wywiadu kwalifikacyjnego jednocześnie spełniają następujące kryteria:
– zamieszkują na terenie województwa lubelskiego,
– pozostają bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako os bezrobotne,
– są w wieku 15-30 lat,
– są zdolne do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym w projekcie szkoleniom zawodowym lub szkoleniom „szytym na miarę”.

Działania realizowane w ramach projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
a) PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (śr. 3 godziny na każdą osobę),

Wsparcie psychologiczno-doradcze (śr. 4 godziny na każdą osobę).
b) WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (każda osoba weźmie udział w 14 godzinnych zajęciach grupowych, 2 dni po 7 godzin).
c) POŚREDNICTWO PRACY
d) Szkolenia zawodowe z następujących zakresów tematycznych:
– Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (126 godzin szkoleniowych),
– Opiekun osoby starszej (126 godzin szkoleniowych),
– Pilot wycieczek (150 godzin szkoleniowych),

– Szkolenia „szyte na miarę” (126 godzin szkoleniowych) zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

e) Śr.4-miesięczne staże zawodowe u pracodawców (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy). Udział 40 Uczestników Projektu, wybór zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

f) Subsydiowanie zatrudnienie u pracodawców okres 12 miesięcy. Udział 20 Uczestników Projektu, wybór zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:
– wyżywienie podczas zajęć,
– zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń,
– stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,
– stypendium stażowe podczas odbywania stażu zawodowego u pracodawcy,
– wynagrodzenie podczas odbywania zatrudnienia u pracodawcy.

Uczestnicy projektu na czas trwania wsparcia zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Działania założone w ramach projektu odbywać się będą na terenie województwa lubelskiego.

BIURO PROJEKTU
ul. Nałęczowska 30 lok. 12
20-701 Lublin
„Galeria Parada”

Więcej informacji pod numerem telefonu: 533-210-098

0