BEZPŁATNE SZKOLENIA języka angielskiego oraz komputerowe

Firma szkoleniowa Euro-Forum zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA języka angielskiego oraz komputerowe

Szkolenia skierowane są do osób powyżej 25 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem z obszaru woj. lubelskiego.
Szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby
z niepełnosprawnością.


W ramach szkolenia języka angielskiego oferujemy:
– 120 lub 180 godzinny kurs języka angielskiego
– zajęcia 2 razy w tygodniu
– zajęcia prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem multimediów
– bezpłatny podręcznik wraz z ćwiczeniami do nauki języka
– międzynarodowy certyfikat TELC

 www.angielskiszkolenia.euro-forum.com.pl


W ramach szkolenia komputerowego oferujemy:
– 100 godzinny kurs komputerowy na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym
– zajęcia 2 razy w tygodniu
– zajęcia prowadzone w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem multimediów
– bezpłatny podręcznik obsługi komputera
– zewnętrzny certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje

www.komputer.euro-forum.com.pl

EURO-FORUM
ul. Graniczna 4/7,8
20-010 Lublin
www.euro-forum.lublin.pl

0