Bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1.1 nadzorowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zielona Energia”

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Szkolenia i doradztwo dofinansowane są w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest wzrost zaangażowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zmiany prośrodowiskowe oraz rozwój kadry zarządzającej i pracowników w zakresie „zielonych” kompetencji.

Ekologia w najbliższych latach będzie miała coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa przyszłości to przedsiębiorstwa ekologiczne. Ekologiczne podejście do biznesu to nie przejściowa moda, ale realne korzyści:

 1. OSZCZĘDNOŚĆ,
 2. OPŁACALNOŚĆ,
 3. KONKURENCYJNOŚĆ,
 4. KREACJA MARKI I WIZERUNKU FIRMY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ.

W ramach Projektu oferujemy przedsiębiorstwom kompleksową „eko-pomoc” – od diagnozy, przez szkolenia, po wskazanie realnych możliwości w zakresie rozwiązań ekologicznych:

 1. Audyt  w zakresie efektywności energetycznej, stosowanych rozwiązań ekologicznych oraz wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i pracowników w zakresie „zielonych kompetencji”.
 2. Szkolenia z zakresu uregulowań i wymogów prawnych, rozwiązań ekologicznych, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii oraz źródeł ich finansowania.
 3. Opracowanie profesjonalnego planu wdrożenia działań proekologicznych, z uwzględnieniem obszarów działalności firmy, możliwości finansowych i organizacyjnych, wskazaniem źródeł finansowania
  i wymiernych wskaźników ekonomicznych służących ocenie efektywności działań.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, bez ograniczeń dotyczących branży.

„Ścieżka wsparcia” obejmuje:

 • doradztwo (6 godzin) – analiza potrzeb w zakresie rozwiązań proekologicznych i potrzeb szkoleniowych pracowników
 • szkolenia: Moduł 1 (adresowany do wszystkich uczestników) – Ekoenergetyczna przyszłość przedsiębiorstwa;
 • oraz Moduły 2 i 3 (do wyboru) – Ekoefektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i Solarne systemy energetyki odnawialnej;
 • doradztwo (6 godzin) – opracowanie planu wdrożenia działań prośrodowiskowych w firmie. Plan powinien być zatwierdzony przez przedsiębiorstwo.

Najbliższe szkolenia już w lipcu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, tel. 22 838 32 17 wew. 160, e-mail: szkolenia@mirip.org.pl; malgorzata.stodulna@mirip.org.pl, monika.malesa@mirip.org.pl.

0