BEZPŁATNE szkolenia dla INFORMATYKÓW I LOGISTYKÓW

BEZPŁATNE szkolenia organizowane na terenie województwa lubelskiego dla pracowników mikroprzedsiębiorstw w ramach 2 realizowanych projektów:

1. branża informatyczna (jeden z nr PKD musi wskazywać na działalność z branży informatycznej) projekt „Rozwój informatyki rozwojem Lubelszczyzny”.

2. branża logistyczna (PKD z sekcji H) projekt „Logistyka Sukcesu”.

Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lublin.pl

0