Bezpłatne i kompleksowe wsparcie dla młodych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Rekrutacja trwa do 31 maja 2010 r.

Projekt „MKL – Młody Kapitał Ludzki” realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Obecnie trwa rekrutacja do I edycji projektu.

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci:

 1. cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów (155 godz.);
  • „Zasady funkcjonowania trzeciego sektora”
  • „Pracuję w firmie szkoleniowej”
  • „Projekty EFS: opracowanie i realizacja”
  • „Od pomysłu do projektu, od projektu do rozliczenia dotacji”
 2. indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego;
 3. 3-miesięcznych praktyk zawodowych u pracodawcy, za które będą pobierać wynagrodzenie.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mlodykapital.pl lub pod nr tel. 81 532 65 60.

0