Archiwum szkoleń 2012

31 października 2012 r.

„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie realizuje projekt pt. Wsparcie osób z zaburzeniami
psychicznymi na rynku pracy II

Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl.


30 października 2012 r.

„Przełamując ciszę” – Kompleksowy program aktywizacji
zawodowej osób niesłyszących, realizowany przez Biuro projektu „InBIT” sp. z o.o.
.

Nowy atrakcyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
skierowany do bezrobotnych osób niedosłyszących, celem pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy. Program gwarantuje
szkolenie zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (do wyboru kadry i płace, księgowość komputerowa oraz projektowanie
graficzne), innowacyjny lektorat z języka angielskiego, indywidualny coaching, 6- miesięczny staż zawodowy ze stypendium
stażowym do 1500zł miesięcznie. Ponadto także uczestnicy mogą liczyć, na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dyktafon
cyfrowy do nagrywania zdjęć oraz komplet materiałów dydaktycznych.

Podstawowymi wymogami są: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dotyczącej dysfunkcji narządu słuchu, status osoby
bezrobotnej i zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego. Szczególnie zapraszane są osoby, których sytuacja
na rynku pracy jest trudna: w wieku 15- 24 lat lub 50+ lat oraz zamieszkałe na terenach z największą stopą bezrobocia:
świdnickim, krasnostawskim, opolskim, lubartowskim, chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.nieslyszacy.inbit.pl
lub pod numerem telefonu 503 026 566.


26 października 2012 r.

„Daj sobie szanse”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.lublin.caritas.pl.


18 października 2012 r.

„Wykwalifikowani informatycy Lubelszczyzny”.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych – pracodawców i pracowników z branży informatycznej terenu woj. lubelskiego.

Cykl szkoleń jest całkowicie bezpłatny i obejmuje:

1. Dwa moduły do wyboru:
MODUŁ 1: SQL język dostępu do bazy danych Oracle + poziom zaawansowany – 40 godz.
MODUŁ 2: Język SQL w bazie danych MySQL + używanie i zarządzanie bazą danych MySQL – 40 godz.

2. Dla wszystkich:
Indywidualne doradztwo związane z odbytym szkoleniem – 8 godz.

181012

Więcej informacji na stronie www.informatycylubelszczyzny.pl.


18 października 2012 r.

Szkolenia zawodowe i płatne 6-miesięczne staże dla osób niesłyszących.

Projekt „Przełamując ciszę. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niesłyszących” realizowany jest w okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.ngo.pl.


27 września 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt „Praca z ochroną środowiska w tle – program aktywizacyjny osób niepełnosprawnych”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.puplublin.pl.

0