Archiwum szkoleń 2011

28 listopad 2011 r.

Manager systemu informacji przestrzennej.

Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass zaprasza do udziału w
bezpłatnym szkoleniu z zakresu przyszłościowej i dynamicznie rozwijającej się branży zastosowania systemów informacji przestrzennej w ramach projektu „Manager systemu informacji przestrzennej”.

Projekt adresowany jest do osób pracujących z terenu województwa lubelskiego, a realizowany w okresie od 01.02.2011 r. do 31.05.2012 r.
IV edycja: XII 2011 r. – II 2012 r.
V edycja: III-V 2012 r.

Rekrutacja na IV edycję trwa do 30.11.2011 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.gis-szkolenia.pl


24 listopad 2011 r.

Warsztaty streetworkingu i animacji kultury lokalnej.

Centrum Aktywizacji Lokalnej Za Bramą w Kraśniku zaprasza osoby w wieku 18-15 i bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatu kraśnickiego na szkolenia z zakresu streetworkingu, animacji kultury, pedagogiki cyrku i kurs komputerowy. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2011.

Rekrutacja ma charakter ciągły.

Więcej informacji na stronie: www.cal-zabrama.pl/index.php/o-projekcie


22 listopad 2011 r.

Szkolenie „Audytor energetyczny”.

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „Audytor energetyczny”,w ramach którego są organizowane szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków zakończone egzaminem przed Ministerstwem Infrastruktury. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt skierowany jest do mikro oraz małych przedsiębiorców lub pracowników u nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Rekrutacja trwa do końca listopada 2011 r.

Więcej informacji na stronie: www.audytorenergetyczny.info


14 listopad 2011 r.

Kadry i Płace.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracujących osób dorosłych, zamieszkałych lub zatrudnionych na w woj. lubelskim na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zainteresowane zdobyciem nowego zawodu.
Szkolenia odbędą się w Lublinie, Białej Podlaskiej i Biłgoraju.

Nabór trwa do: 10.01.2012

Więcej informacji na stronie: www.efs.seka.pl


14 listopad 2011 r.

Asystent osoby niepełnosprawnej z uprawnieniami.

Szkolenie organizowane przez Lechaa Consulting w ramach projektu „Przygotuj się na zmiany”.
Z projektu mogą skorzystać rolnicy i domownicy rolników (w tym studenci zaoczni), ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, nie pracujący i nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rekrutacja trwa do 30 grudnia 2011 roku.
Więcej informacji na stronie:: hwww.przygotujsie.lechaa.pl


20 października 2011 r.

Warsztaty „Przez wolontariat do kariery”.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na warsztaty „Przez wolontariat do pracy” w ramach projektu „Dłużej na rynku pracy”. Są to warsztaty profilowane o tematyce: Administracyjna obsługa biura lub organizacja w instytucji kulturalnej, przygotowujące do odbycia wolontariatu w instytucjach społecznych i kulturalnych.
Oferta skierowana jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia.
Rekrutacja trwa do 28.10.2011.
Więcej informacji na stronie: www.irzl.pl


14 października 2011 r.

Bezpłatne szkolenie „ Trzy kroki do spółdzielni socjalnej” .

Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Trzy kroki do spółdzielni socjalnej”, które odbędzie się 25 października 2011 w Lublinie. Spółdzielnia socjalna to alternatywa dla osób w trudnej sytuacji życiowej wobec bezrobocia, ubóstwa, bierności i pogłębiającej się bezradności.
Nabór trwa: 20.10.2011 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.albert.lublin.pl


12 października 2011 r.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu:
AKADEMIA AKTYWNOŚCI

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące z woj. lubelskiego
w szczególności: osoby niepełnosprawne oraz osoby do 25 r. życia.

Oferujemy następujące cykle warsztatów:
– zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych –
termin rozpoczęcia 01.12.2011 r.
– organizacja i prowadzenie szkoleń –
termin rozpoczęcia szkolenia 01.02.2012 r.

oraz:
– poradnictwo psychologiczne i zawodowe
– trening kompetencji społecznych

Płatne staże dla najlepszych!!!

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.irzl.pl
lub w siedzibie Fundacji

Biuro Projektu:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
Lublin, ul. Nałęczowska 30, Galeria Parada, II p. pokój 201
Tel: (81) 444 99 40, 444 99 42
akademia_aktywnosci@irzl.pl

Termin zgłoszeń upływa 30.11.2011 r.


5 października 2011 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Rozpoczyna projekt pt. „BIZNES zgodnie z PLANem” wspierający rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego oraz m. Lublin.
Rekrutacja rozpoczyna się od 31.10.2011 r.
Więcej informacji na stronie: www.fundacja.lublin.pl


4 października 2011 r.

Szkolenie na Przedstawiciela Handlowego z prawem jazdy kat. B.

OSK Moto-Start zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na Przedstawiciela Handlowego z prawem jazdy kat. B.
W szkoleniu mogą wziąć udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS i ich domownicy zamieszkali na terenie woj. lubelskiego, w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, którzy wykonują działalność rolniczą, ale są zainteresowani nabyciem nowego zawodu i nowych umiejętności.

Rekrutacja trwa do 11.10.2011. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.szansa.moto-start.pl


20 września 2011 r.

Kurs Przedsiębiorczości Społecznej

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rozpoczyna rekrutację na Kurs Przedsiębiorczości Społecznej, który będzie odbywał się w Lublinie. Oferta jest skierowana do osób dorosłych zainteresowanych założeniem lub pracą w organizacjach pozarządowych. Udział w kursie jest bezpłatny.
Spotkanie organizacyjne: 29 września, 4, 6, 11 i 13 października, godz. 17:00.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.fsd.lublin.pl w zakładce NCKPundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie LGD „Polesie”


20 września 2011 r.

Bezpłatny kurs „Agroturystyka i marketing turystyczny”

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie LGD „Polesie” zapraszają rolników i ich domowników z powiatu chełmskiego i łęczyńskiego, zarejestrowanych w KRUS do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Agroturystyka i marketing turystyczny”. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień/ październik 2011 w woj. lubelskim.
Rekrutacja trwa do 28.09.2011
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rozwojlokalny.pl


20 września 2011 r.

Bezpłatny kurs „Spawalnictwo metodą elektryczną i gazową”

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie LGD „Polesie” zapraszają rolników i ich domowników z powiatu chełmskiego i łęczyńskiego, zarejestrowanych w KRUS do udziału w jednym z BEZPŁATNYM kursie: Kurs ze spawalnictwa metodą elektryczną i gazową
Rekrutacja trwa do 28.09.2011
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rozwojlokalny.pl


20 września 2011 r.

Euro- Konsult sp. z o.o zaprasza na bezpłatne szkolenie ; „Opiekun środowiskowy”

Projekt przeznaczony jest dla osób , zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubelskiego, które ukończyły 45 lat. Szkolenie kierowane jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

Rekrutacja trwa do 1.11.2011 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.euro-konsult.pl


20 września 2011 r.

Bezpłatne szkolenia: Florysta/tka; Wizażysta/tka; „Florysta/tka; Wizażysta/tka; Technolog robót wykończeniowych”

Centrum Usług Marketingowo – Szkoleniowych iKnow.p zaprasza na szkolenia Florysta/tka; Wizażysta/tka; Technolog robót wykończeniowych. Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych, odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rolników ubezpieczonych w KRUS i ich domowników), zamieszkujących gminy wiejskie, wiejsko – miejskie oraz miasta do 25 tyś mieszkańców na terenie województwa lubelskiego, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w obszarach pozarolniczych.
Rekrutacja trwa do 30.09.2011 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.nowarola.pl


20 września 2011 r.

LECHAA CONSULTING zaprasza na szkolenie Pracownik kancelaryjno-archiwalny” (z uprawnieniami Asystenta archiwalnego) – projekt „Przygotuj się na zmiany”

Szkolenie adresowane jest do rolników i domowników (w tym studentów zaocznych), ubezpieczonych w KRUS, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.
Nabór trwa do: 14-11-2011

Więcej informacji znajduje się na stronie www.lechaa.pl./przygotujsienazmiany


6 lipca 2011 r.

LECHAA CONSULTING zaprasza na szkolenie Specjalista ds. kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych w ramach projektu „Przygotuj się na zmiany”.

Z projektu mogą skorzystać rolnicy i domownicy rolników (w tym studenci zaoczni), ubezpieczeni w KRUS, zamieszkujący w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, nie pracujący i nie prowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.przygotujsie.lechaa.pl.


30 czerwca 2011 r.

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach projektu „Dłużej na rynku pracy”.

Fundacja oferuje bezpłatne warsztaty doskonalące kompetencje kluczowe ICT (umiejętności obsługi komputera). Zapewnione jest indywidualne podejście do uczestników, innowacyjną metodę diagnozy umiejętności i potrzeb, małe grupy szkoleniowe. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów. Warsztaty skierowane są do osób niepracujących po 50-tym roku życia (kobiety 50-59, mężczyźni 50-64) zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.irzl.pl.


28 czerwca 2011 r.

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu „Nowe kadry dla Lubelszczyzny”.

Szkolenia skierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, osób pozostających bez zatrudnienia z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.irzl.pl.


28 czerwca 2011 r.

Bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu
„Nowy zawód – nowe możliwości”

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Stowarzyszenie LGD „Polesie” zapraszają rolników i ich domowników z powiatu chełmskiego i łęczyńskiego, zarejestrowanych w KRUS do udziału m.in. w jednym z bezpłatnych kursów: na prawo jazdy kat. C, kat. C+E, spawalnictwo metodą elektryczną i gazową, kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci. Zajęcia odbywają się na terenie woj. lubelskiego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.rozwojlokalny.pl.


20 czerwca 2011 r.

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny organizuje bezpłatne warsztaty w ramach projektu: „Akademia Aktywności”.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby niepracujące z woj. lubelskiego w szczególności: osoby niepełnosprawne oraz osoby do 25 r. życia.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.irzl.pl.


17 czerwca 2011 r.

Projekt „Od podstaw do samodzielnego księgowego”

Głównym celem Projektu jest przekazanie 96 osobom wiedzy umożliwiającej nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym: w piątek (4 godziny po południu) i sobotę (8 godzin).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.projekt.rig.lublin.pl.


16 czerwca 2011 r.

Wsparcie ekonomii społecznej – Chełm, Krasnystaw, Puławy

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i puławskiego do udziału w projekcie „Inkubatory Rozwoju Społecznego na Lubelszczyźnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie prowadzony do marca 2013. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.agape.lublin.pl.


16 czerwca 2011 r.

Szkolenia i płatne staże dla kobiet 45+: „Pracownik Informacji Turystycznej” lub „Menedżer Organizacji Pozarządowej” w Kraśniku

W Lubelskim Ośrodku Samopomocy trwa aktualnie nabór do ostatniej grupy w ramach projektu skierowanego do kobiet pozostających bez zatrudnienia z terenów wiejskich powiatów: chełmskiego, kraśnickiego, opolskiego, włodawskiego. Zajęcia będą odbywały się w okresie (około) lipiec – wrzesień 2011 w Kraśniku. Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ngo.pl.


12 maja 2011 r.

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych”

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Akademia aktywności”. Dla najbardziej aktywnych uczestników płatne staże! W projekcie mogą brać udział osoby nie pracujące z woj. lubelskiego, głównie osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku do 25 roku życia.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


5 kwietnia 2011 r.

Szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości”

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie wykonywania prac biurowych. Od 2011-04-01 do 2011-06-15 (Możliwość uzgodnienia innego terminu); Tytuł projektu: „Kreatywni na rynku pracy” (Termin zgłoszeń upływa 30-04-2011 – Rekrutacja w toku).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


5 kwietnia 2011 r.

Szkolenie „Kucharz potraw regionalnych”

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych z co najwyżej średnim wykształceniem (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączaniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności. Termin: Od 2011-04-11 do 2011-05-14 (Możliwość uzgodnienia innego terminu). Tytuł projektu: „Lubelska Akademia Gastronomii” (Termin zgłoszeń upływa 10-04-2011 – rekrutacja w toku).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.akademiagastronomii.pl.


5 kwietnia 2011 r.

Szkolenie „Projektowanie graficzne”

Szkolenia z zakresu grafiki www i marketingu internetowego, grafiki komputerowej: Adobe Flash, Adobe Photoshop, pozycjonowania stron dla osób pracujących, wykonujących pracę na terenie województwa lubelskiego lub/i zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Termin upływa 27-04-2011 – rekrutacja w toku; termin szkolenia: od 2011-04-27 do 2011-08-22.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Akademia skutecznego sprzedawcy wraz
z obsługą komputera”
w Lublinie

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Trener, coach, doradca” w Lublinie

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Pracownik robót wykończeniowych” w Lublinie

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Kucharz/gastronom” w Lublinie

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą komputera” w Lublinie

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Przygotowanie i zarządzanie projektami unijnymi” w Lublinie

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Grafik komputerowy w praktyce” w Chełmie

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Kucharz małej gastronomii” w Chełmie

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


29 marca 2011 r.

Szkolenie „Fryzjerka z dyplomem czeladniczym” w Chełmie

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.


Szkolenie „Opiekunka środowiskowa” w Chełmie

Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.

0