„Aktywny senior” prowadzony przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny.

Dla osób w wieku 60+.
Projekt obejmuje min.:
Szkolenie komputerowe, warsztaty zdrowia, indywidualne konsultacje komputerowe, warsztaty motywacyjne-integracyjne.

Zapraszamy po dalsze informacje do biura lub kontaktu telefonicznego.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biurze Karier.

0