„Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim”

Nasza firma Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek Viamed s.c. PRO SELF realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim”.  Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, w tym do osób niepełnosprawnych, które: pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w systemie dziennym. Oferujemy osobom, które chciałyby uczestniczyć w projekcie: pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe (do wyboru 1 spośród 3 szkoleń) oraz 3 miesięczne staże na stanowiskach powiązanych ze szkoleniem, a także  pośrednictwo pracy po ukończonym stażu.

Szkolenia zawodowe do wyboru:

  • Przedstawiciel handlowy

(staż możliwy do realizacji na stanowisku sprzedawcy / handlowca, przedstawiciela handlowego w sklepach, salonach, hurtowniach, bankach, punktach handlowo – usługowych itp.);

  • Asystent osoby niepełnosprawnej

(staż możliwy do realizacji na stanowisku związanym z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy: dziećmi, młodzieżą, starszymi, organizacja pomocy, opieki, czasu dla dzieci, młodzieży, osób starszych potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych)

  • Monter urządzeń energii odnawialnej

Uczestnicy Projektu przy każdej formie wparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe itp. Uczestnikom Projektu przysługuje również stypendium szkoleniowe ( za udział w ww. szkoleniach 598,50 zł. netto ) oraz stażowe (za realizację stażu 997 zł. netto dla UP na miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu).

Szczególnie prosimy o pomoc w zakresie przekazania informacji o założeniach projektu osobom młodym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (niezależnie od przyczyny niepełnosprawności). To osoby szczególnie defaworyzowane na rynku pracy i tym osobom oferujemy pomoc i wsparcie w uczestnictwie w projekcie oraz w poszukiwaniach miejsca stażu.

Jeżeli mają Państwo podopiecznych zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

www.proself.pl  – zakładka projekty unijne

„Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim”

e-mail: aktywizacja@o2.pl

Tel. 691 378 503/ (81) 746 69 41

link do strony projektu: www.proself.pl

VIAMED s.c. J.Wieczorek, J.Mirowska-Wieczorek
Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

ul. Sławinkowska 120 a
20-810 Lublin
tel. 667 957 743
www.proself.pl

0